- - -
thế bấm
Tình [C]bằng có cái [G]trống cơm
Khen ai [Am]khéo vỗ
[Am]Ố mấy bông mà [Em]nên bông
[F]Ố mấy bông mà nên [G]bông
Một [C]bầy tang tình [Am]con xít
Một [F]đàn tang tình con [G]xít
Ố mấy [F]lội, [G]lội, lội [C]sông
[Dm]Ố [F]mấy đi [Dm]tìm, em nhớ [G]thương ai
Đôi [F]con mắt ố mấy [G]lim [C]dim
Đôi [F]con mắt ố mấy [Dm]lim [C]dim
Một [F]bầy tang tình con [G]nhện
[Dm]Ô ố ô ô mấy [C]giăng tơ
Giăng [F]tơ ô mấy đi [Am]tìm, em nhớ [Em]thương ai
Duyên [F]nợ khách [G]tang [C]bồng
Duyên [Dm]nợ [G]khách [C]tang bồng...
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận