- - -
thế bấm
[Am] Hết rồi người đã xa tôi
Hết [E7] rồi người đã phụ [Am] tôi
Hết [F] rồi còn gì nữa [E7] đâu
Hết rồi mộng ước ban [Am] đầu

Em yêu [G] ơi xin em lần [C] cuối
Một lần [E7] thôi rồi khóc chia [Am] phôi
Một đời lẻ [Dm] loi [G] trọn kiếp đơn [C] côi
[F] Chỉ xin một [E7] lần một tiếng yêu [Am] thôi

Em yêu [G] ơi xa nhau từ [C] đây
Trọn tình [E7] tôi gửi gió mây [Am] bay
Tìm hình bóng [Dm] ai [G] lệ khóc hôm [C] nay
[F] Xót xa tim [E7] nồng giờ đã phôi [Am] phai

Hết [Am] rồi người đã xa tôi
Hết [E7] rồi người đã phụ [Am] tôi
Hết [F] rồi còn gì nữa [E7] đâu
Hết rồi mộng ước ban [Am] đầu
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận