- - -
thế bấm
Trời Huế vào thu chưa [C] em?
Ở đây [Dm] trời làm mưa [G7] bay
Mây [Em] xa bể rất [Am] nhiều
Hàng [F] cây mưa lá [Em] vàng
Anh [G7] thấy mình cô [Dm] đơn

Từ anh rời xa kinh [C] đô
Mùa thu [Dm] buồn không em [G7] ơi?
Áo [Em] tím xưa có [Am] còn
Chiều [F] Nam Giao gió [Em] lộng
Hay [G7] đã bỏ [C] lấy chồng?

Mùa thu về ngoài [G7] nớ
Cầu [F] Trường Tiền thân [Em] yêu
Có mưa [Dm] bay nón ai [G7] nghiêng nghiêng?
Nước Hương Giang lững [Em] lờ
Chắc buồn khi có [Dm] người
Bỏ dòng sông xa bến [G7] xa bờ

Từ sau mùa xuân xa [C] nhau
Ngoài nớ [Dm] còn gì không [G7] em?
Thu [Em] sang em có [Am] chờ
Và [F] thương ai cuối [G7] trời
Ðang mãi mê bước [C] sông hồ

Sheet PDF 'Trời Huế vào thu chưa em'

2812.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận