- - -
thế bấm
1. Về [C] đây nhìn mây nước bơ vơ
Về [F] đây nhìn cây lá xác [C] xơ
Về [Em] đây mong tìm bóng chiều [F] mơ
Mong tìm mái tranh [Em] chờ
Mong [Am] tìm thấy người [Dm] xưa. [G7]

2. Về [C] đây buồn trông cánh chim bay
Về [F] đây buồn nghe gió heo [C] may
Về [Em] đây đâu còn phút sum [Am] vầy
Đâu còn thắm niềm [Dm] say
Lạnh [G7] lùng ngắm trời [C] mây.

ĐK:
Nơi [F] xưa, ôi giờ đây nát [Em] tan
Đò [Dm] vắng không người [G] sang
Thôn xóm trông điêu [C] tàn
Xa [Em] xa, nghe tiếng chim kêu [Am] đàn
Nghe suối reo bên [G7] ngàn
Dường [Dm] như oán như [G7] than.

3. Chiều [C] nay buồn trông cánh chim bay
Chiều [F] nay buồn nghe gió heo [C] may
Chiều [Em] nay đâu còn phút sum [Am] vầy
Đâu còn thắm niềm [Dm] say
Lạnh [G7] lùng ngắm trời [C] mây.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận