- - -
thế bấm
Ðể [G] hôm qua sau lưng cất bước [Em] quay trở về
Để [C] bữa tối ấm áp bên mẹ [Em] hiền
Để [C] đêm đông lùi xa khi [D] bước chân bên hiên nhà

Ðường [G] xa không sao ngăn những bước [Em] chân trở về
Ðể [C] sống phút ấm áp bên bạn [Em] bè
Và [C] bên ly trà thơm bên [D] ánh lửa hồng thắp lên.

[C] Có, [D] bước chân đường [G] xa đó
[C] Có, [D] bước chân trở [G] về.
[C] Có, [D] bước chân đường [G] xa đó
[C] Có, [D] bước chân trở [G] về.

Ðể [Em] hôm qua trôi xa cho ngày [G] qua
Ðể [Em] hôm qua trôi xa cho ngày [G] qua

Từ [G] bao năm lênh đênh những dấu [Em] vết bụi đường
Tuổi [C] thơ đã vụt trôi thuở ngày [Em] nào
Thời [C] gian xa thật xa vốn [D] sống ta mang về nhà.

Gặp [G] nhau trong thân thương, thân thương [Em] những lời chào
Cùng [C] chia nhau niềm vui phút gặp [Em] lại
Và [C] bên li trà thơm bên [D] ánh lửa hồng đắm say

[C] Có, [D] bước chân đường [G] xa đó
[C] Có, [D] bước chân trở [G] về.
[C] Có, [D] bước chân đường [G] xa đó
[C] Có, [D] bước chân trở [G] về.

Ðể [Em] hôm qua trôi xa cho ngày [G] qua
Quà [Em] trao nhau thân thương ôi tình [G] yêu

Guitar Pro tab 'Trở về'

Tro Ve.gp5
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận