- - -
thế bấm
Tôi trở về [C] thăm xứ Huế chiều [G] ni
Lặng nhìn dòng [C] Hương con nước vơi [F] đầy
Thuyền ai lững lờ đời vui bến [G] bờ

Ngược dòng Hương Giang đò sang Bến [C]Ngự
Tìm người lữ [Am] thứ liễu rũ chiều [D] buông
Người ơi có [G] biết tháng năm tôi vẫn [C] chờ

Hương Giang ơi
Nước Hương [D] Giang ngân vang chùa Thiên [Dm] Mụ
Cánh Ngọ [G] Môn rộng mở đón khách về
Ta vẹn lời [C] thề về với đất thần [G] kinh

Huế [C] ơi...
Nhớ [Dm] em
Nhớ cả đất [Am] trời
Nhớ Kim Long nắng tụ
Nhớ Gia Hội, Bao [G] Vinh
Nhớ Đông Ba, Vỹ Dạ
Nhớ cả Phá Tam Giang
Nhớ Thuận An, Bến [C] Ngự.

Huế ơi, Huế [Dm] ơi
Xưa [Em7] kia ta yêu Huế đã [F] đành
Chừ có [Em] em ta yêu [G] Huế vạn lần, Huế [C] ơi.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận