- - -
thế bấm
Sống trên đời này [Dm]người giàu sang cũng [F]như
người [Am]nghèo [Dm]khó.
Trời đã ban cho ta [B7]cám ơn [F]trời cuộc sống hôm [Gm]nay
Mai kia mốt nọ [C]trở về cát bụi [F]giàu khó như nhau [Dm]
Nào ai biết trước [Dm]số phận ngày [Gm]sau ông trời sẽ [Dm]cho
Này nhà lớn [Dm]lầu vàng [C]son
Này lợi danh [B7], chức quyền cao [F]sang
Có nghĩa gì đâu [Gm]...sao chắc bền [F]lâu
xem như [Am]nước trôi qua [A7]cầu
Này lời hứa [Dm]... lời thủy [C]chung
lời tình yêu [B7]...chót lưỡi đầu [F]môi,
cũng thế mà thôi [Gm],
Sẽ mất ngày mai [F]xem như [A7]áng mây cuối [Dm]trời
giống đoạn trên
Sống trên đời này của phù du có đây lại rồimất.
Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổitrắng thay đen
Làm người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em
Người ơi xin nhớ cát bụi là ta...mai này sẽ qua
Người nhớ cho [Dm]xin người nhớ [B7]cho ta là cát [Gm]bụi xin người nhớ [Dm]cho
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận