- - -
thế bấm
Tôi thường đi đó [Am] đây
Bùn [G] đen in dấu [Am] giày
Lửa [C] thù no đôi [F] mắt
[D] Chân nghe lạ [Am] từng khu chiến thuật
Áo đường xa không [D] ấm gió phương [Am] xa
Nghìn đêm vắng [E7] nhà

Mây mù trên núi [Am] cao
Rừng [G] sương che lối [Am] vào
Đồng [C] ruộng mênh mông [F] nước
[D] Đêm đêm nằm [Am] đường ngăn bước thù
Áo nhà binh thương [D] lính lính thương [Am] quê
[E7] Vì đời mà [Am] đi.

Gio Linh [G] đón thây [C] giặc về làm [G] phân xanh cây lá
Pleimer gió mưa [C] mùa, Tây [Am] Ninh nắng nung người
Mà trận địa còn loang máu [C] tươi
Đồng [G] Tháp vắng bóng hồng hỏi tôi yêu [Am] ai

Ân tình theo gót [Am] chân
Bọn [G] đi xa đánh [Am] trận
Gặp [C] gỡ trong cơn [F] lốc
[D] Xưng tao gọi [Am] mày thương quá gần
Bốn vùng mang lưu [D] luyến bước bâng [Am] khuâng
[E7] Của vạn người [Am] thân

Sheet Ảnh 'Trên bốn vùng chiến thuật'

Trên bốn vùng chiến thuật sheet(bản nhạc) Trên bốn vùng chiến thuật sheet(bản nhạc) Trên bốn vùng chiến thuật sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận