- - -
thế bấm
1. Trầu là trầu thương [Am] cau trầu quấn quanh buồn [C] cau
Cau thủy chung dây [G] trầu cau đứng bên vườn [Am] trầu
Tình là tình cho [G] nhau tình mãi luôn gần [Em] nhau
Cau lẻ loi dây [G] trầu cau buồn buôn làm [Am] sao.

2. Trầu là trầu thương [Am] cau trầu ước mơ làm [C] sao
Cau ơi cau thương [G] trầu cau ước mơ tình [Am] đầu
Lời hẹn thề bên [G] nhau tình mãi luôn gần [Em] nhau
Cau ước mơ ban [G] đầu duyên nồng đừng buồn [Am] đau.

ĐK:
Xa [Am] cau trầu nhớ vắng [Em] cau trầu buồn
Trầu [D] ơi sao thương quá cau [Am] ơi sao mặn mà
Duyên [G] trầu còn quấn quýt bên [D] nhau
Trầu xanh bao nhiêu [Em] lá tình cau thêm đậm [Am] đà.

Cau [G] ơi chung tình cùng trầu [Am] xanh
Bên [D] nhau đừng để duyên lỡ làng
Muôn [Am] đời tình hồng bên nhau [G] mãi
Trăm năm duyên tình đẹp trầu [Am] cau.

3. Trầu mà trầu xa [Am] cau trầu nhớ nhớ làm [C] sao
Cau hỡi cau xa [G] trầu cau lẻ loi buồn [Am] rầu
Tình là tình cho [G] nhau tình mãi luôn gần [Em] nhau
Duyên kiếp đôi cau [G] trầu duyên tình đẹp trầu [Am] cau.

* [Am] Cau đẹp với dây [D] trầu
Cùng quấn quít [G] nhau cùng thương mến [C] nhau
[Am] Cau bên lá trầu [D] xanh
Thắm duyên ân [G] tình mãi yêu muôn [Am] đời.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận