- - -
thế bấm
Cách quạt: X CLX CLX CLXLXL
Intro: | [A]| [F#m]| [D]| [E]|
I fell [A]lonely, lone, lone, lone, lone, [F#m]lone...ly,
You're the one and [D]only that makes me feel so [E]blue.
I fell [A]lonely, lone, lone, lone, lone, [F#m]lone...ly,
You're the one and [D]only that makes my dreams come [E]true.
[A]Ngày em tới anh luôn yêu [F#m]đời
Ngày em tới con tim xao [D]động
Cho tình yêu vọng trên môi [E]cười
[A]Mặc dù năm tháng trôi qua tay [F#m]người
Cuộc tình ta vẫn bay cao ngang [D]trời
Anh thầm mong tình yêu lâu [E]dài
[D]Ôi từng đêm lòng ngây ngất [E]bao đắm say
[D]Cùng em ngồi chung thuyền
Chẳng quên [E]bao đắng cay.
ĐK:
Hỡi người [A]yêu dấu có những khi anh mơ [F#m]mộng
Biết bao đêm nuôi hy [D]vọng
Cuộc tình dài theo năm tháng [E]ha..ha...
Hỡi người [A]yêu dấu nếu bóng em xa vô [F#m]cùng
Trái tim anh đau muôn [D]trùng
Đừng lảm ngọn gió lạnh [E]lùng
Trái tim trống [F#m]vắng.
(Chơi dây Bass: | F# F# Db Db A A F# F# A F# |
[A]Ngày em tới anh luôn yêu [F#m]đời
Ngày em tới con tim xao [D]động
Cho tình yêu vọng trên môi [E]cười
[A]Mặc dù năm tháng trôi qua tay [F#m]người
Cuộc tình ta vẫn bay cao ngang [D]trời
Anh thầm mong tình yêu lâu [E]dài
[D]Ôi từng đêm lòng ngây ngất [E]bao đắm say
[D]Cùng em ngồi chung thuyền
Chẳng quên [E]bao đắng cay.
ĐK:
I fell [A]lonely, lone, lone, lone, lone, [F#m]lone...ly,
You're the one and [D]only that makes me feel so [E]blue.
I fell [A]lonely, lone, lone, lone, lone, [F#m]lone...ly,
You're the one and [D]only that makes my dreams come [E]true.
I fell [F#m]lonely
I [A]feel, I feel, I feel so [F#m]lone
I feel, I feel, I feel so [D]lone
I feel, I feel, I feel so lonely [E]girl
Lòng [A]anh, lòng anh, từng đêm hoang [F#m]vắng.
Lòng anh, lòng anh, ngày tháng qua [D]rồi.
Lòng anh, lòng anh, từng đêm cay đắng mất [E]thôi.
Hỡi người [A]yêu dấu có có biết không bao đêm [F#m]lạnh
Trái tim anh luôn hiu [D]quạnh, từng ngày trời xanh mơ [E]ước.
Hỡi người [A]yêu dấu nếu bóng em xa muôn [F#m]trùng.
Nhớ thương ai ơi vô [D]cùng, tình làm cay đắng mất [E]thôi.
I fell [A]lonely, lone, lone, lone, lone, [F#m]lone...ly,
You're the one and [D]only that makes me feel so [E]blue.
I fell [A]lonely, lone, lone, lone, lone, [F#m]lone...ly,
You're the one and [D]only that makes my dreams come [E]true.
Hỡi người [A]yêu dấu có những khi anh mơ [F#m]mộng
Biết bao đêm nuôi hy [D]vọng
Cuộc tình dài theo năm tháng [E]ha..ha...
I fell [A]lonely, lone, lone, lone, lone, [F#m]lone...ly....
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận