- - -
thế bấm
Cho tôi tìm [Gm] lại một lần yêu [Cm] thương
Một lần tơ [Gm] vương một làn hơi [Bb] ấm trao nhau nụ [D7] hôn

Cho tôi một [Gm] lần một lần bên [Cm] anh
Tình tự mãi [Bb] xanh để lòng còn [D7] thấy chút ăn năn kiếp [Gm] người [D7]

Thì thôi anh [G] nhé lòng người bôi [C] xóa
Thời gian trôi [Am] đi tình hết ưu [Bm] mê
Dấu chân địa [D7] đàng đón ta nồng [G] nàng
Rồi một ngày mới lòng ta hân [C] hoan
Cùng nhịp ca [Bm] vang dấu chân địa [D7] đàng đón ta rộn [G] ràng [D7]

Cho tôi tìm [Gm] lại một ngày bình [Cm] yên
Vì tình đảo [Bb] điên người ơi tha [D7] thứ trái tim tội [Gm] tình (trót lỗi lầm)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận