- - -
thế bấm
[Dm] Ta đi tìm một trái [F] tim
Hỡi trái tim yêu nay về [Dm] đâu (rồi)
Ta đi tìm người năm [C] tháng
Những phút đam [Dm] mê trong tình yêu
[F] Hỡi mắt nai yêu [C] kiều
[Bb] Hỡi tóc mai trong [F] chiều nắng
Có biết ta mong [C] chờ mãi
Dẫu từng [Dm] ngày (từng ngày) phôi phai
Có trái tim tình [C] si ho ho ho
Vẫn nhớ thương người [Dm] đi ho ho ho
Có trái tim tình [C] si Ho ho ho
Mãi vẫn vương nhiều [Dm] khi ho ho ho
Hỡi trái tim tình [C] si ho ho ho
Hãy cố vơi sầu [Dm] đi ho ho ho
Hỡi trái tim tình [C] si Ho ho ho
Chớ nói câu biệt [Dm] ly Ho ho ho
[Dm] Dẫu cho thời [C] gian vẫn trôi vội [Am] vã
Dẫu cho người [Bb] xưa cuốn trong trời [Dm] xa
Dẫu cho đời [C] kia cuốn ta về [Am] đâu
Lòng ta [C] vẫn... mãi yêu [Dm] người... Ho ho ho
[Dm] Dẫu cho thời [C] gian vẫn trôi vội [Am] vã
Dẫu cho người [Bb] xưa cuốn trong trời [Dm] xa
Dẫu cho đời [C] kia cuốn ta về [Am] đâu
Lòng ta [C] vẫn mãi yêu [Dm] người
Ho ho ho, ho ho ho, ho ho [Dm] ho
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận