- - -
thế bấm
[Am] [Em] [C] [G] x2

[G] Hãy cho tôi một ngăn, một [Bm] ngăn nhỏ
Trong một [Am] ngàn triệu [D] ngăn trái tim [G] em
[G] Hãy cho tôi tình yêu, tình [Bm] yêu nhỏ
Tôi xin [D] làm lá cỏ cánh [G] rừng em. [G] [F] [C] [G]

Một [Bm] ngàn người yêu em trong đó có tôi
Còn [Am] mười người yêu em trong đó còn tôi
Còn [Bm] hai người yêu em
Người kia rồi sẽ ra [Em] đi
Tôi thì ở lại. [G] [F] [C] [G]

[G] Hãy cho tôi một ngăn tình [Bm] yêu nhỏ
Yêu như [Am] là lá [D] cỏ xót lòng [G] em [F] [C] [G]
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận