- - -
thế bấm
Bạn tình [Bm] ơi dẫu gì cũng xa nhau [E] rồi
Dòng sông lững [Bm] lờ trôi con thuyền sóng đưa xa [D] bờ
Tại vì [Bm] ai mà [D] duyên ta lỡ nói gì cũng [A] thôi
Ai đã quên [D] ta mà [E] cớ sao ta còn [D] thương
Trách ai quên [Bm] tình bao [A] ngày chạy theo duyên [D] mới
Lỡ yêu thương [Bm] người nên [A] giờ dang dỡ đời [Bm] ta

(Nếu xưa đôi [Bm] mình
Không [A] cùng đường quê chung [D] lối
Nếu xưa không [Bm] hẹn bây [A] giờ đâu làm khổ [Bm] nhau)

Bậu mình [Bm] ơi ví dầu lỡ xa nhau [E] rồi
Dù bao trắc [Bm] trở xin người chớ quên câu [D] thề
Chuyện tình [Bm] xưa dù [D] sao đi nữa cũng là giấc [A] mơ
Hơi ấm con [D] tim để [E] tháng năm thôi lạnh [D] căm
Nếu xưa đôi [Bm] mình chưa [A] lần đường quê chung [D] lối
Nếu xưa không [Bm] hẹn bây [A] giờ đâu làm khổ [Bm] nhau

(Nếu xưa đôi [Bm] mình
Không [A] cùng đường quê chung [D] lối
Nếu xưa không [Bm] hẹn bây [A] giờ đâu làm khổ [Bm] nhau)

Sheet PDF 'Trách ai vô tình'

1190.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận