- - -
thế bấm
Dốc hết tình [Bm] này ta trả nợ [D] người [Bm]
Dốc hết tình này ta trả nợ [Em] đời
Trả hết tình tôi còn nợ không [Bm] thôi [Em][Bm]

Mắt đã mù [Bm] lòa vì đợi tin [D] xa [Bm]
Tóc trắng bạc màu vì nợ yêu [Em] nhau
Nào biết ngày sau trả nợ tình [Bm]nhau [Em][Bm]

Trả [Bm] hết, trả hết cho [G] người
Trả [A] luôn mắt môi nụ [F#m] cười
Trả [G] xong [A] đời còn hư [Bm] không

Nào [Bm] gió gió bay về [G] trời
Này [A] hoa sẽ bay về [F#m] cội
Còn [G] ta [A] đường nào cho [Bm] ta

[G] Em ơi em ta không [E] thể
[A] Nuôi bao nhiêu yêu thương này
[G] Nhớ [A] nhung [Bm] hoài

[G] Em ơi em ta không [E] thể
[A] Nuôi bao nhiêu yêu thương này
[G] Chờ [A] mong [F#] mãi

Sheet PDF 'Trả nợ tình xa'

2042.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận