- - -
thế bấm
[Am] Tôi trở về quê [C] hương, tìm lại người [F] thương
Ghé thăm Sài [Am] Gòn, muôn màu muôn [G] sắc
Thăm cô bạn [Em] học, nhớ thời sinh [G] viên, khát vọng tương [C] lai [E7]

[Am] Tôi trở về quê [C] hương, tim lại người [F] thương
Ghé thăm đà [Am] lạt, nghe đồi thông [G] hú, sang thăm bờ [Em] hồ
Nghe chừng ai [G] hát, tiếc thời thanh [Am] xuân

Tình yêu em tôi vẫn không [C] quên, khi em u [Am] buồn
Như hoa không [G] màu, mưa rơi đêm [Am] ngày, mặt trời như [E7] em
[Am] Đời tương lai ai biết ra [F] sao, xưa em hoa [G] đào, nay hoa phai [Dm] màu
Tình em dù [E7] sao tôi vẫn không [Am] quên
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận