- - -
thế bấm
[Dm] Tôi muốn quên em khi đường đời mình không chung lối
[Gm] Tôi muốn quên [Bb] em khi câu [A7] thề em đã quên [Dm] rồi
[C] Tôi muốn quên em vì sầu [F] thương ngày đêm tàn [Bb] phá
[A7] Tôi muốn quên em vì đời tôi luống [Dm] phong ba

[Dm] Tôi muốn xa em xa kỷ niệm làm tôi ray rứt
[Gm] Tôi muốn xa [Bb] em xa cuộc [A7] tình lịm chết trong [Dm] đời
[C] Tôi muốn xa em xa đôi môi [F] hồng nhiều gian nhiều [Bb] dối
[A7] Tôi muốn xa em thôi nhé đừng nói [Dm] yêu tôi

[Gm] Rồi tình yêu thương [C] ấy chốn thiên [F] đường hồn hoa lạc [Bb] lối
[A7] Tình yêu thương [Bb] ấy biết đâu [A7] rằng em lừa [Dm] dối
[A7] Thôi đã hết rồi, đã hết [Dm] rồi
Thì tại [A7] sao người còn sống trong [Dm] tôi
Cho [Gm] mình đau xót [Dm] thêm thôi

[Dm] Tôi muốn quên em trong men rượu nồng mềm môi cay đắng
[Gm] Tôi muốn quên [Bb] em trong cuộc tình [A7] hồng đêm trắng quên [Dm] đời
[C] Tôi biết yêu em như đem đời [F] mình dìm trong ngục [Bb] tối
[A7] Tôi muốn quên em cho chết trọn kiếp [Dm] đơn côi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận