- - -
thế bấm
1. Chiều [Am] nay ra bờ sông [C] vắng
Thấy con chuồn chuồn bay [Am] về
Chuồn [G] chuồn đưa tin [Em] bão
Mai [G] này về chốn [Am] xưa
(Con [G] chuồn chuồn bay [Em] về
Quay [G] lại bờ bến [Am] xưa)

Ngày [Am] xưa khi còn con [C] gái
Ước mơ được cùng theo [Am] người
Giờ [G] đành ôm mong [Em] nhớ
Thương [G] mẹ già xứ [Am] xa
(Mơ [G] được cùng theo [Em] người
Thương [G] mẹ già xứ [Am] xa)

2. Ngày em [F] đi, [G] trời đang bão [Am] giông
Ngày em [F] đi, [G] còn ai nhớ [Em] trông
Để cho [D] mẹ trách bỏ đi [E7] xa
Tháng năm [D] dài nhớ mẹ thương [Em] cha
Trách gì [G] nhau đời mình con gái
Con như [Em] mẹ trách thì trách [Am] ai
(Trách gì [G] nhau đời mình con gái
Con như [Em] mẹ trách thì trách [Am] ai).

Ngày về [F] thăm [G] mẹ ra đón [Am] em
Màu thời [F] gian [G] bạc trên tóc [Em] xanh
Khóc cho [D] nhiều để rồi như [Em] không
Nhớ thương [D] hoài bóng mẹ bên [Em] sông
Chút trầu [G] cau giờ thì đã héo
Duyên [Em] tờ tằm suốt đời mang [Am] theo
(Chút trầu [G] cau giờ thì đã héo
Duyên tơ [Em] tằm suốt đời mang [Am] theo)

* (Chiều chiều [F] ra bờ sông [G] vắng, ai [Am] chờ
Chuồn chuồn [F] bay về nơi [G] ấy, nhớ [Am] mong
Kỷ niệm [F] xưa thời con [G] gái mơ [Am] mộng
Giờ đành [F] ôm niềm thương [G] nhớ mẹ [Am] cha)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận