- - -
thế bấm
1. Không còn cách nào để giữ lấy [Am] em
Ngoài trời mưa [G] rơi, mưa ướt con [C] đường
Em ra [Dm] đi chiều nay tôi [G] biết
Nhưng vội làm [E7] gì, vội làm gì người bỏ tôi [Am] đi.

2. Không còn cách nào để giữ đôi bàn [Am] tay
Đường về đêm [G] nay chỉ mỗi riêng [C] mình
Tôi đưa [Dm] tay tìm trong bóng [G] tối
Người đã vội [E7] đi, vội đi bỏ lại mình [Am] tôi

ĐK:
Người bỏ tôi đi, tình bỏ tôi [Am] đi
Còn lại gì cho yêu thương [Dm] xưa
Còn lại [G] gì ngoài những chán [C] chường
Em về [G] đâu, tôi về [Dm] đâu
Tình yêu giờ về [E7] đâu.

Người bỏ tôi đi, tình bỏ tôi [Am] đi
Biết một lần tim mang thương [Dm] đau
Thà một [G] lần mong em quay [C] về
Em cô [Dm] đơn, tôi cô [G] đơn
Tình [E7] yêu vừa bỏ ta [Am] đi.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận