- - -
thế bấm
Có kẻ nhờ thân mới được làm [Am] giàu
Có người nhờ thế nên mới làm cao
Anh với em lận đận lao [Dm] đao
Duyên tình ta cũng vì thân [Am] thế
Mấy năm rồi chưa được gần [E7] nhau

Có kẻ làm quan cả họ được [Am] nhờ
Gia đình hai đứa sao vẫn nghèo sơ
Vẫn thế đâu phải mộng hay [Dm] mơ
Sao tình yêu cứ vì thân [E7] thế
Để đôi ta đêm ngóng ngày [Am] chờ

Để đôi [G] ta đêm ngóng ngày [C] chờ
Để đôi [G] ta thương nhớ từng [Am] giờ
Nhưng tình yêu ta nào bỏ [E] dở
Mình đưa [G] nhau đến bến hẹn [C] hò
Mình đưa [G] nhau đến bến tận [Am] bờ
Cho thuyền neo giữa trời gió [Am] sương [G][Am]

Mấy kẻ giàu sang mấy được tình [Am] yêu
Ai người nghèo khó không có tình yêu
Anh với em khổ sở cũng [Dm] theo
Không vì thân thế đầy hay [E7] thiếu
Càng gian nan khắn khít càng [Am] nhiều
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận