- - -
thế bấm
Mắt em màu trùng [Dm] dương, tóc em như sóng cồn
Gió nhẹ tựa như [Gm] hơi thở của người yêu buồn mà duyên [Dm] dáng.
Anh là thủy [A7] thủ mang lòng biển [Gm] cả trao về tình [Dm] em

Đã đành em yêu [Dm] anh, sao bằng anh thương [Gm] em
Như biển đông lai [A7] láng, ví bằng đất nước [Dm] mình
Nên bể dâu hoang [Gm] tàn, nhưng tình không tan [A7] biến

Nhớ em điểm sao [Dm] đêm, đếm sao mà vấn lòng
Vấn lòng càng thương [Gm] hơn, tình nào cho em tình nào cho [Dm] Nước ?
Anh là thủy [A7] thủ yêu đời biển [Gm] cả như người tình [Dm] chung

Sheet Ảnh 'Tình yêu thủy thủ'

Tình yêu thủy thủ sheet(bản nhạc) Tình yêu thủy thủ sheet(bản nhạc) Tình yêu thủy thủ sheet(bản nhạc) Tình yêu thủy thủ sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận