- - -
thế bấm
Mắt em màu trùng [Am]dương, Tóc em như sóng [Am]cồn.
Gió nhẹ tựa như [Dm]hơi thở của người yêu buồn mà duyên [E]dáng.
Anh là thủy [E7]thủ mang lòng biển [Dm]cả trao về tình [Am]em.
Đã đành em yêu [Am]anh, Sao bằng anh thương [Dm]em.
Như biển đông lai [E]áng, Ví bằng đất nước [Am]mình.
Nên bể dâu hoang [Dm]tàn. Nhưng tình không tan [E7]biến.
Nhớ em điểm sao [Am]đêm. Đếm sao mà vấn [Am]lòng.
Vấn lòng càng thương [Dm]hơn. Tình nào cho [Dm]em tình nào cho [E7]Nước ?
Anh là thủy thủ [E7]yêu đời biển [Dm]cả như người tình [Am]chung.
Mắt em màu trùng dương.....
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận