- - -
thế bấm
Anh biết tại [B7] sao em luôn u [Em] buồn?
Và thường suy tư trong những [Am] chiều buông?
Em [B7] muốn xa anh phải [Em] không?
Ôi đời ai hiểu tình [B7] yêu
Mới yêu thì hứa một [Em] lòng

Anh biết tại [B7] sao em anh hay [Em] buồn?
Vì sợ mai đây em khóc [Am] nhiều hơn
Tay [B7] trắng nên anh nào [Em] mong
Mơ nhiều cũng chỉ bằng [B7] không
Vì yêu nên muốn xa [Em] người

Em [G] ơi ! Đừng nói xa nhau
Yêu [C] em, yêu mối duyên [B7] đầu
Xa [Em] em dù biết khổ [C] đau
Dứt [B7] bỏ tình yêu không nợ
Anh nghèo biết tính làm [D] sao?
Thì thôi nhé [B7] em

Em có còn [B7] yêu anh như hôm [Em] nào?
Còn nhiều em ơi nên lắm khổ [Am] đau
Em [B7] muốn xa anh thật [Em] sao?
Thôi đành kiếp nào gặp [B7] nhau
Tình ta gởi gió mây [Em] sầu
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận