- - -
thế bấm
Em không mơ [Am]hoang kiếp sống trên cung [E7]hằng
Em không tham lam diễm phúc trên thiên [Am]đàng
Làm sao em [F]nói cho hết những tâm [C]tình
Ước mơ khiêm [E7]nhường có anh bên [Am]mình

Anh yêu anh [Am]yêu ơi có những đêm đơn [E7]lạnh
Hôn anh hôn trong mơ thấy xót xa riêng [Am]mình
Tình trong đôi [F]mắt xưa ấy nay đâu [C]rồi
Mất anh đêm [E7]này mất anh muôn [Am]đời

Anh hay chăng [Am]anh nước mắt em vơi [E7]đầy
Anh nghe chăng anh những tiếng em thở [Am]dài
Gọi tên anh [F]mãi trên gối chăn kỷ [C]niệm
Chỉ nghe trong [E7]lòng tiếc thương âm [Am]thầm

Như bao cây [Am]xanh trước gió đông cây [E7]vàng
Xa anh hôm nay thấy giấc mơ hoang [Am]tàn
Vòng tay âu [F]yếm em ngỡ như thiên [C]đàng
Đến nay chỉ [E7]là đắng cay bẻ [Am]bàng

----------------------------

[Am]I never dare to reach for the [E7]moon
I never tought I'd know heaven so [Am]soon
I couldn't [F]hope to say how I [C]feel
The joy in my [E7]heart no words can [Am]reveal

[Am]Over and over I whisper your [E7]name
Over and over I kiss you [Am]again
I see the [F]light of love in your [C]eyes
Love is for [E7]ever,no more good [Am]bye

[Am]Now just a memory the tears that I [E7]cried
Now just a memory the sighs that I [Am]sighed
Dreams that I [F]cherished all have come [C]true
All my [E7]tomorrows I give to [Am]you

[Am]Life's summer leaves may turn into [E7]gold
The love that we share will never grow [Am]old
Here in your [F]arms no words far [C]away
Here in your [E7]arms forever I'll [Am]stay

------------------

Ce ma-[Am]tin je t'aime pour [E7]deux
Ce matin mon cœur bat pour [Am]deux
Je te re-[F]trouve et te découv- [C]re
A la secon-[E7]de le bout du mon-[Am]de

Roule [Am]s'enroule ma vie à la [E7]tienne
Roule s'enroule ta chance à la [Am]mienne
Roule s'é- [F]coule tant de ten- [C]dresse
Que je ne [E7]cesse de croire en [Am]toi

Ce jour- [Am]là est fait pour nous [E7]deux
Un instant je ferme les [Am]yeux
Tu me fre-[F]donnes mieux que per- [C]sonne
La chanson [E7]tendre que j'aime en- [Am]tendre

Roule [Am]s'enroule ma vie à la [E7]tienne
Roule s'enroule ta chance à la [Am]mienne
Roule s'é- [F]coule tant de ten- [C]dresse
Que je ne [E7]cesse de croire en [Am]toi

Le so-[Am]leil s'endort et s'é- [E7]teint
Et le vent se calme sou-[Am]dain
Le vent s'ar- [F]rête pour mieux peut-[C]être
Que tu en-[E7]tendes la chanson [Am]tendre

Roule [Am]s'enroule ma vie à la [E7]tienne
Roule s'enroule ta chance à la [Am]mienne
Roule s'é- [F]coule tant de ten- [C]dresse
Que je ne [E7]cesse de croire en [Am]toi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận