- - -
thế bấm
Anh không đi [Dm] tìm người yêu lý tưởng đâu em
Anh không đi [A7] tìm người yêu tuyệt đối đâu [Dm] em
Anh không đi [Gm] tìm người [C] yêu nhân sắc mỹ [F] miều
Người [Dm] yêu đài các cao [Gm] sang lụa [A] là gấm hoa vàng [A7] son.

Anh không đi [Dm] tìm người yêu đổi trắng thay đen
Anh không đi [A7] tìm người say đắm sa [Dm] hoa
Anh không đi [Gm] tìm người [C] yêu cao quý ngọc [F] ngà
Lầu [Dm] cao xe các em [Gm] ơi có [A7] gì vẫn luôn vững [Dm] bền.

Em [Dm] ơi anh tìm người yêu chung [F] thủy
Anh [Bb] tìm người trong [Gm] mơ
Dẫu [A7] nghèo nguyện không đổi [Dm] lòng
Em [Gm] ơi biết rằng ở đời
Ai không muốn [Dm] đẹp giàu cao [A7] sang
Vì nghèo đâu dám [Dm] mơ.

Em ơi anh [Dm] tìm người yêu không ước mơ cao
Em ơi anh [A7] tìm người yêu thương mái tranh [Dm] xiêu
Mai đây cho [Gm] dù rằng [C] đời góc bể chân [F] trời
Cuộc [Dm] đời bão táp phong [Gm] ba suốt [A7] đời có nhau bên [Dm] mình.

Sheet Ảnh 'Tình nghèo có nhau'

Tình nghèo có nhau sheet(bản nhạc) Tình nghèo có nhau sheet(bản nhạc) Tình nghèo có nhau sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận