- - -
thế bấm
Như [G] hoa đem tin ngày buồn. Như [C] chim đau quên mùa [G] xuân
Còn [Em] trong hôn mê buồn [Am] tênh. Lê [A7] mãi những bước ê [D7] chề
Xin [G] cho thương em thật [Em] lòng, xin [Am] cho thương em thật [D7] lòng
Còn [G] có khi lòng [D] thôi giá [D7] băng

Cho [G] em môi hôn vội vàng. Cho [C] em quen ân tình [G] sâu
Dù [Em] em không mong dài [Am] lâu. Xin [A7] cất lấy ước mơ [D7] đầu
Cho [G] tôi yêu em nồng [Em] nàn, cho [Am] tôi yêu em nồng [D7] nàn
Dù [G] tháng năm buồn [D7] vui bàng [G] hoàng

Vì [Em] đâu mê say phồn hoa
Như [C] áo gấm sáng lóng [G] lánh
Ôm [D7] rách nát trong tâm [G] linh
Ôm [D7] tiếng hát không hơi [G] rung nghèo nàn
Còn [C] yêu chi hoa ngày xanh
Héo mòn vì mong [D] manh
Bỏ quên lại người [D7] sau lỡ [G] làng. (ngỡ ngàng)

Thương [G] em khi yêu lần đầu. Thương [C] em lo âu tình [G] sau
Dù [Em] gương xưa không được [Am] lau.
Soi [A7] lấy bóng mối duyên [D7] sầu
Cho [G] tôi yêu em nồng [Em] nàn, cho [Am] tôi yêu em nồng [D7] nàn
Dù biết [G] yêu, tình [D7] yêu muộn [G] màng

Sheet PDF 'Tình khúc cho em'

618.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận