- - -
thế bấm
24 phím cầm [Dm] chiều
24 [F] nhành sương [Dm] mím
24 [Gm] tiếng ve [C7] sầu
[A7] Đại lộ tháng [Dm] tư

Gửi lại [Dm] em
Tờ [Gm] thư 24 gác [Dm] mưa
Mùi hoa [F] sữa 24 miền [A7] hoài niệm
Cơn mơ chợt hiện chợt [Dm] tan

Gửi lại [Dm] em
[Gm] 24 lối [F] công viên
[A7] 24 vầng trăng [F] goá
[A7] Anh gủi lại em tất cả
Riêng đêm em [Dm] xoả
24 [Gm] quầng bóng xuống [F] đời
Anh [A7] giữ lại cho [Dm] anh
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận