- - -
thế bấm
Lòng còn yêu [F] mãi!
[A7] Dù ở chân [Dm] mây nhờ cánh chim [Bb] đem hành lý [F] yêu anh
[Gm] Tình không biên [Am] giới! Em ở cao [Bb] sang
Còn anh vẫn [F] mang số kiếp phong [C] trần mặc cho [F] ngày tháng

Tình không biên [F] giới!
[A7] Anh hãy tin [Dm] rằng không cách chi [C] ngăn lứa đôi [F] chúng mình
Tình là thiên [Gm] thu nhưng vượt thời [C] gian luôn cả không gian
Anh ơi ngày nào chúng mình [F] có nhau

[F] Tôi yêu cho tôi âm [Am] thầm tình yêu Hằng [Dm] Nga
Hay [F] là người phương trời [C] buồn
Cho đường đầy hoa [F] lá rơi!
[Am] Tôi yêu cho tôi, để [Dm] lòng mình mơ mộng quá
Mỗi lần mình nghe người [Gm] yêu muốn [C] rằng đời ta có [F] nhau

Lòng còn thương [F] nhớ
[A7] Dù cách sơn [Dm] khê tình vẫn say [Bb] mê người đã yêu [F] tôi
[Gm] Tàn cơn chinh [Am] chiến tôi sẽ sang [Bb] sông
Tìm em khắp [F] nơi để cho đôi [C] lòng hoà chung [F] nhịp sống

Ngày mai tươi [F] sáng
[A7] Mê luyến cung [Dm] đàn không oán không [C] than trách chi kiếp [F] tằm
Và đường trăng [Gm] xưa đôi ta cùng [C] đi anh sánh vai em
Bóng soi hình bóng giữa lòng [F] núi sông

Sheet Ảnh 'Tình không biên giới'

Tình không biên giới sheet(bản nhạc) Tình không biên giới sheet(bản nhạc) Tình không biên giới sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận