- - -
thế bấm
Biết em sang giàu còn anh trắng [Am] tay
Đâu dám trèo [F] cao tỏ bày cùng [Am] nàng
Dẫu em tỏ ra thương [G] mến
Dẫu mình đi về chung [E] lối
Em giang đầu anh cuối sông [E7] Tương

Biết em không màng giàu sang gấm [Am] hoa
Nhưng áo mặc [F] sao khỏi đầu được [Am] nàng
Có ai mẹ cha không [G] muốn
Gã chồng con mình mai [E] sau
Ai không [E7] tìm rể quý cao [Am] sang

Đêm [Am] đêm chẳng ngủ được [Dm] yên
Thao thức trở [F] trăn gác lạnh một [Am] mình
Thâu canh tiếng gà xao [G] xác
Em trong gấm lụa êm [E7] ấm
Chỉ riêng mình anh giá lạnh [Am] thôi

Ước mong sau này công danh rỡ [Am] ràng
Thưa với mẹ [F] cha đến dạm hỏi [Am] nàng
Cúi xin trời trời cao thương [G] xót
Cho chuyện sau này đôi [E] lứa
Không muôn [E7] đời chia cách sông [Am] Tương
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận