- - -
thế bấm
Tình [Dm] cờ gặp lại [G] nhau
Dường như lâu [Bb] lắm rất quen [F] nhau
Gặp lại [A7] nhau [Dm] mắt vương niềm [G] đau
Gặp lại nhau [Dm] lúc [G] sắp xa [Dm] nhau
Gặp lại [A7] nhau tóc xanh phai [Dm] màu.

Khăn [Dm] thờ nàng đội [G] ai
Mà em đội [Bb] í ơ trên [F] đầu
Nửa [A7] thương bên [Dm] nọ thì [G] thương
Nửa sâu bên [Dm] phía [G] ớ hơi [Dm] nao
Này nàng [A7] ơi thấu chăng nỗi [Dm] lòng.

Hỏi [Dm] người người về [G] đâu
Đường đi ai [Bb] thấu nỗi sông [F] sâu
Hỡi người [A7] xưa [Dm] có nhớ gì [G] không
Chờ nhau bạc [Dm] áo [G] chốn xa [Dm] xăm
Ngoảnh nhìn [A7] nhau lúc em qua [Dm] cầu.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận