- - -
thế bấm
[Am] Ngon như là trái [Dm] táo chín [G7]
Thơm như vườn hoa [Am] kín [F]
Mong manh như dây tơ [E7] chìm
Nhẹ êm như là mây [Am] tím

Tình là rất cao mù [G] khơi
Tình là thấp như biển [C] vơi [F]
Tình tỏa khắp, khắp cuộc [Bb] đời [F]
Ði bao la khắp muôn [E7] nơi [Am]

Tình cho không biếu [Dm] không
Ân tình ai cũng cho [Am] được nhiều [E7]
Tình cho không, biếu [F] không
Chớ nên mua [E7] bán tình [Am] yêu

Khi em mơ niềm [Dm] yêu dấu [G7]
Em run như là tơ [C] liễu [F]
Khi con tim em xoay [E7] động
Và tình yêu vừa lên [Am] tiếng

Tình cần có hai lời [G] ca
Tình là bãi khô cần [C] mưa [F]
Diều chờ gió cong ngoài [Bb] trời [F]
Ðêm khuya mong sáng yên [E7] vui [Am]

Ta yêu nhau là [Dm] mong nhớ [G7]
Không băn khoăn hoặc suy [C] nghĩ [F]
Như say mê như hy [E7] vọng
Tình yêu như là may [Am] mắn

Tình là mắt ta vừa [G ] che
Tình là biết yêu người [C] xa [F]
Người tình vẫn nhớ mong [Bb] dù [F]
Ta không quen biết bao [E7] giờ [Am]

Tình cho không không [E7] thiếu
Không bán mua tình [Am] yêu!

--------------------

[Am] Comme une [Dm] salamandre [G7]
l'amour est merveil- [Am] leux [F]
Et renait de ses cendres [E7] comm
l'oiseau de [Am] feu

Nul ne peut le contrain- [G] dre
Pour lui donner la- [C] vie [F]
Et rien ne peut l'etein- [Bb] dre [F]
Sinon l'eau de [E7] l'oubli [Am]

L'amour, c'est pour [Dm] rien
Tu ne peux pas le [Am] vendre [E7]
L'amour, c'est pour [F] rien
Tu ne peux [E7] l'ache- [Am] ter

Quand ton corps se [Dm] revelille [G7]
Tu te mets a trem- [C] bler [F]
Mais si ton coeur s'e- [E7] veille
Tu te mets a [Am] rever

Tu reves d'un [G] echange
Avec un autre [C] aveu [F]
Car ces frissons [Bb] etranges [F]
Ne vivent que par [E7] deux [Am]

L'amour, c'est pour [Dm] rien
Tu ne peux pas le [Am] vendre [E7]
L'amour, c'est pour [F] rien
Tu ne peux [E7] l'ache- [Am] ter

L'amour, c'est l'espe – [Dm] rance [G7]
Sans raison et sans [C] loi [F]
L'amour C'est Pour [E7] Rien
Ne se merite [Am] pas

Il y a sur terre un [G] etre
Qui t'aime a la [C] folie [F]
Sans meme te con- [Bb] naitre [F]
Pret a donner sa [E7] vie [Am]

L'amour, c'est pour [Dm] rien
Tu ne peux pas le [Am] prendre [E7]
L'amour, c'est pour [F] rien
Mais tu peux le [E7] don- [Am] ner

L'amour, c'est pour [E7] rien
L'amour, C'est pour [Am] rien

Sheet Ảnh 'Tình cho không (L'amour c'est pour rien)'

Tình cho không (L'amour c'est pour rien) sheet(bản nhạc) Tình cho không (L'amour c'est pour rien) sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận