- - -
thế bấm
1. [Am] Tình Cha là dòng [Dm] sông, [F] êm xuôi nguồn [C] hạnh phúc
[Am]con là chiếc lá [G] nhỏ, [F] trôi bao giờ cho [C] xiếc
[Am] nên xin được mục [F] nát, [C] chết trên dòng sông [Am] sâu
ĐK: [Em] Ôi nhiệm [D] mầu, [F#] Tình Cha quá thẳm [G] sâu
[F]thương con nào ai [C] thấu, [Em] cao vượt cả đất [Am] trời
[G] lòng con [D] nay,[C] mê say Tình Yêu [G] Chúa
[Em]muốn sống chết trong [D] tay Ngài,[F] muốn biến tan trong [C] tình Ngài
2. Tình Cha là đồi dâu, tươi xanh màu hạnh phúc
con là kiếp sâu tằm, ăn bao giờ cho hết
nên xin được gục chết, chết trên đồi dâu xanh
3. Tình Cha là đồi thông, ươm thơ mùa thu vắng
con là kiếp ve sầu, kêu bao giờ cho thấu
Nên xin được ẩn giấu, dưới nương đồi thông gieo
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận