- - -
thế bấm
Đất vắng [G] cây đất ngừng ngừng hơi thở
Cây thiếu [C] đất cây sống sống với [Bm] ai!
Chuyện trăm [Em] năm ân tình cây và [C] đất
Cây bám rễ [D7] sâu, đất ôm chặt tận đáy [G] lòng

Những con [Em] đường trải dài bóng [Bm] mát
Những mảnh [C] vườn trái ngọt cây [D7] xanh
Ôi đẹp làm [Am] sao tình cây và [C] đất
Đem đến môi [D7] sinh sự sống cho [G] đời.

Trời xe [G] duyên nên khiến anh gặp [Em] em
Cho lứa đôi kết [D7] thành mộng ước của ngày [G] xanh
Rồi mai [Em] đây anh là đất em là [C] cây
Vinh phúc cho ai biết [D7] rằng từ đó mùa xuân vĩnh [G] hằng
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận