- - -
thế bấm
1. Bài tình [G] ca đầu tiên ra [Em] đời trên biên giới
Bản tình [C] ca em hát cho [G] anh bên dòng kênh [D] xanh
Trời [Bm] mây trong xanh và [C] mắt em [D] xanh
Tiếng hát ta làm vui cho cuộc [G] đời
Có chúng [D] tôi dựng xây cho cuộc [G] đời.

ĐK:
Na na [G] ná nà ná na [D] nà na ná nà ná [G] na
Lúc đất [G] nước còn khó [D] khăn là thanh niên ta xung phong
Tinh tinh [G] tính tình tính tinh [D] tình tinh tính tình tính [G] tinh
Lúc Tổ [G] quốc cần chúng [D] ta là thanh nhiên ta sẵn [G] sàng.

2. Còn gì [G] vui đẹp hơn con [Em] đường ra phía trước
Triệu bàn [C] chân bước bước đi [G] lên dưới cờ đảng quang [D] vinh
Hờn [Bm] căm trong tim giặc [C] phá biên [D] cương
Hãy giữ [D] yên mầu xanh cho cuộc [G] đời
Có chúng [D] tôi cầm súng giữ cuộc [G] đời.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận