- - -
thế bấm
Chỉ vì yêu thương[C] Ngài giáng[G] sinh trong âm [C]thầm.
Vào một đêm [A7]đông sương [Dm]tuyết rơi [G]trên ruộng [C]đông.
Ngàn vì sao [A7]sáng soi khắp [Dm]nơi gọi mời nhân [E7]thế mau đến [F]đây:
Chính nơi máng [G]lừa [F]Ngài đã [G]sinh ra [C]đời
Dk.
Vinh [C]Danh Chúa trên [G]trời An [E]vui khắp nơi [F]nơi cho nhân loại Chúa [G]thương.
Vinh [C]Danh Chúa trên [G]trời An [E]vui khắp nơi [F]nơi cho những ai lòng [C]ngay
** Trần hoàn đêm [C]nay vui [G]đón Chúa sinh ra [C]đời
Bầu trời Be [A7]Lem vang [Dm]tiếng ca m[G]uôn thiên [C]thần.
Vạn vật chìm [A7]đắm trong [Dm]bến me giờ được nguồn [E7]sáng thương chiếu [F]soi:
Đức Vưa Thái [G]Bình Người [F]đã [G]sinh ra [C]đời.
*** Nay mục đồng [C]ơi tỉnh [G]giấc mau mau lên [C]đường.
Tìm về Be [A7]Lem thờ [Dm]kính Chúa [G]sinh ra [C]đời.
Tình Trời và [A7]Đất nay kế [Dm]giao ngợp trần ân [E7]phúc đêm Giáng [F]Sinh
tiếng chuông thái [G]bình rộn [F]rã [G]trong lòng [C]người
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận