- - -
thế bấm
1. Tôi có người [C] yêu [A7] chết trận [Dm] Pleime [Bb]
Tôi có người [G7] yêu ở chiến khu [C] D
Chết trận Đồng [Am] Xoài, [F] chết ngoài Hà [Dm] Nội
Chết vội [G7] vàng dọc theo biên [C] giới. [G7]

Tôi có người [C] yêu [A7] chết trận [Dm] Chuprong [Bb]
Tôi có người [G7] yêu bỏ xác trôi [C] sông
Chết ngoài ruộng [Am] đồng, [F] chết rừng mịt [Dm] mùng
Chết lạnh [G7] lùng mình cháy như [C] than.

ĐK:
Tôi [F] muốn yêu [Em] anh, yêu Việt [Dm] Nam [G7]
Ngày gió [F] lớn tôi [Em] đi môi gọi [C] thầm [G7]
Gọi tên [C] anh tên Việt [Dm] Nam
Gần [C] nhau trong tiếng [G7] nói da [C] vàng.

Tôi [F] muốn yêu [Em] anh, yêu Việt [Dm] Nam [G7]
Ngày mới [F] lớn tai [Em] nghe quen đạn [C] mìn [G7]
Thừa đôi [C] tay, dư làn [Dm] môi
Từ [C] nay tôi quên [G7] hết tiếng [C] người.

2. Tôi có người [C] yêu [A7] chết trận [Dm] Asao [Bb]
Tôi có người [G7] yêu nằm chết cong [C] queo
Chết vào lòng [Am] đèo, [F] chết cạnh gầm [Dm] cầu
Chết nghẹn [G7] ngào mình không manh [C] áo. [G7]

Tôi có người [C] yêu [A7] chết trận Ba [Dm] Gia [Bb]
Tôi có người [G7] yêu vừa chết đêm [C] qua
Chết thật tình [Am] cờ, [F] chết chẳng hẹn [Dm] hò
Không hận [G7] thù nằm chết như [C] mơ.

Sheet Ảnh 'Tình ca của người mất trí'

Tình ca của người mất trí sheet(bản nhạc) Tình ca của người mất trí sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận