- - -
thế bấm
Viết: Tâm Tí Tởn(TMN)
Tiếng vĩ [Am]cầm réo rắc [Em]buồn tựa ai [F]oán giữa [G]đêm [C]tịch liêu.
Tiếng vĩ [Am]cầm như tiếng [Em]lòng của một[F] người vẫn [G]luôn nhớ [Em]mong.
Nhớ một [Am]người hay mĩm [Em]cười và hay [F]hát mỗi [G]khi chiều [C]lên.
Cũng nơi [Am]này tiếng hát [Em]này rồi vụt [F]bay để lại chua [G]cay.
Đk
Anh vẫn [C]nhớ tiếng đàn năm [G]ấy
Tiếng vĩ [Am]cầm là tiếng lòng [Em]ai
Lúc em [F]buồn lúc em [G]vui.
Nhưng giờ [C]anh không còn em [G]nữa thấy đêm [Am]dài nào biết ngày [Em]mai.
Giấc mơ [F]nào đã xa [G]bay.
Anh vẫn [F]nhớ [Em]em [F]thật [Am]nhìêu.
Chờ đến bao [F]giờ để xuân [G]sang chờ em đến [Em]lúc hoa héo [Am]tàn và có bao [F]giờ em nhớ [G]anh như anh nhớ [Am]em năm tháng [D]qua nới chốn [E7]đây?
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận