- - -
thế bấm
Lạy Chúa ngôi [E7] hai đã xuống [Am] trần
[C] Đời con lính [G] trận ở núi [E7] rừng
[Am] Ngoài ba năm [A7] lính gian khổ xa [Dm] nhà
Vì còn mãi chiến [G] chinh nên có [Am] lần bỏ quên đêm [E7] Chúa

Lạy Chúa quê con lửa ngút [Am] trời
[C] Bầy trai đánh [G] giặc bỏ xóm [E7] làng
[Am] Để đêm thanh [A7] vắng chuông đổ thật [Dm] buồn
Đàn em đi lễ [G] khuya sân giáo [E7] đường hoang lạnh đìu [Am] hiu [E7]

Đôi khi con [Am] ngờ Chúa chẳng trở lại [Dm] đây
Để con [C] Chúa quên cả Thánh [E7] Kinh
Đôi [Dm] khi nghĩ [Am] rằng Chúa luôn có ở bên [E7] con
Sao chiến chinh không của [Am] riêng ai

Đời lính con gian khổ đã [Am] nhiều
[C] Mừng đêm Chúa [G] về chẳng ước [E7] gì
[Am] Chỉ xin non [A7] nước qua cảnh điêu [Dm] tàn
Ngày mai đi lễ [G] khuya sân giáo [E7] đường sẽ rộn ràng [Am] vui
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận