- - -
thế bấm
[G] Đi ta ra đi vì [C] biên cương, biển [G] đảo
Đi ta ra đi cưỡi con [Em] sóng vượt trùng [Am] dương
Đi ta ra [C] đi giữ [Em] biển trời quê [Am] hương
Mang sức thanh xuân ta một [D] lòng vì non [G] sông

Vì tổ [C] quốc khó khăn ngại [G] chi
Triệu con [Am] tim thúc [D] giục bước ta [G] đi
Ngọn lửa [C] cháy sáng ngời
Một niềm [G] tin chẳng rời
Là người [D] trai trên đất mẹ việt [G] Nam
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận