- - -
thế bấm
Nhớ hôm [C] nào mùa xuân mới [Em] sang
Muôn [F] bầy chim ca hót [Em] vang
Tung [Am] cánh nhẹ bay la [Dm] đà
[G7] Bướm khoe màu trên muôn sắc [Em] hoa
Chập [Dm] chờn tung bay thướt [F] tha
Đùa [G7] giỡn trong tia nắng [C] vàng

Nhớ đêm nào tình xuân ngất [Em] ngây
Mưa [F] phùn rơi rơi ướt [Em] vai
Đi [Am] mãi tìm ai yêu [Dm] đàn
[G7] Bước chân lạc nơi đây chốn [Em] nao
Trên [Dm] lầu ai kia cất [F] cao
Vang [G7] tiếng dương cầm [C] thiết tha

Trầm trầm êm êm thánh [Em] thót
Nhịp [C] nhàng khoan thai thắm [Am] thiết
Nhạc [Dm] lòng đưa câu luyến [G7] tiếc
Người [Dm] ơi còn [Em] nhớ
[F] Chopin ngày [G7] xưa
Vì [Dm] ai dệt nên câu [G7] nhạc lâm [C] ly

Cho đời say trong ý [Em] thơ
Cho [F] hồn bay theo tiếng [G7] tơ
Về [Am] phía trời xa xa [Dm] mờ
[G7] Tiếng dương cầm còn vang thiết [Em] tha
Riêng [Dm] mình ta đây với [F] ta
Chìm [G7] đắm trong một giấc [C] mơ
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận