- - -
thế bấm
12 [Dm] 13 tôi đã yêu đàn guitar
Mộc mạc, trẻ [C] trung, tình tứ tiếng đàn [Dm] guitar
Thân [Gm] thương, gần bên tôi gắn [C] bó nhiều năm [F] qua
[Bb] Tịch tình tình tính [C] tang và [Am] tiếng đàn [Dm] guitar

Bài hát cho [Dm] em tôi hát với đàn guitar
Một bài [C] tình ca cơn mưa phùn qua [Dm] phố nhỏ
Tình [Gm] yêu đến rồi đi nỗi [C] buồn ở lại với [F] ta
[Bb] Tịch tình tình tính [C] tang và tiếng [Am] đàn [Dm] guitar

Đàn [Bb] ru tôi ngày [Dm] vui, đàn ru tôi [F] đêm buồn
Lụa [Bb] là tiếng [C] tơ đàn [F] ru mãi
Đàn [Bb] ru cuộc [F] tình tôi còn như [Dm] áng mây trời
[Bb] Tịch tình tình tính [C] tang [Am] tiếng đàn [Dm] guitar

Tìm em [Dm] chiều nay trên phím đàn guitar
Hẹn em đêm [C] nay yêu em trong bài [Dm] tình ca
Dù [Gm] mai này cách xa [C] mong em vẫn còn [F] nhớ
[Bb] Tịch tình tình tính [C] tang [Am] nhớ tiếng đàn [Dm] guitar
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận