- - -
thế bấm
[F] Nơi thành đô trong ánh điện [Bb] quang
Tiếng nấc nghẹn [F] câu cười
[C] Khu nhà tranh năm cánh ngoại ô rên xiết đêm [G] ngày
[F] Quê nhà ta đau đớn lầm [Bb] than Ssao bóp nghẹt [F] tim người?
Sào Gòn [C] ơi! Ta đã về [Bb] đây, ta đã về [C] đây
[F] Lướt qua [Bb] nắng mưa [C] súng bom nhịp chân đi
Quê hương [C] kêu gọi tiến lên diệt quân Mỹ!
Tiến về Sài Gòn ta [Bb] quét sạch giặc thù
[C] Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!
Nước nhà còn chờ trận [Bb] cuối là trận này
Tiếng về đồng [C] bằng, giải phóng thành đô

[F] Ta về qua khi ánh bình [Bb] minh
Đang hé rạng [F] chân trời
[C] Ta về quê khi lũ ngoại xâm hấp hối tơi [G] bời
[F] Trên đường quê nghe tiếng mẹ [Bb] ta đang khắc khoải [F] mong chờ
Nào vượt [C] lên mau bước đoàn [Bb] quân giải phóng thành [C] đô!
[F] Đứng lên [Bb] phố phường [C] đánh tan giặc ngoại xâm
Đứng lên [C] ngoại thành tiến lên đường no ấm
Tiến về Sài Gòn ta [Bb] quét sạch giặc thù
[C] Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!
Nước nhà còn chờ trận [Bb] cuối là trận này
[C] Tiếng về đồng bằng, giải phóng thành đô

[F] Bao ngày qua tang tóc khổ [Bb] đau
Đã biến thành [F] căm hờn
[C] Căm hờn dâng tranh đấu sục sôi dân phố xuống [G] đường
[F] Bom rền vang vang khắp thành [Bb] đô tiếng súng diệt quân [F] thù
Đồng bào [C] ơi! Giải phóng về [Bb] đây tung cánh tự [C] do!
[F] Tiến lên [Bb] giết giặc [C] siết thêm chặt vòng vây
Tiến vô [C] Sài gòn đánh tan tành giặc Mỹ
Tiến về Sài Gòn ta [Bb] quét sạch giặc thù
[C] Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!
Nước nhà còn chờ trận [Bb] cuối là trận này
[C] Tiếng về đồng bằng, giải phóng thành đô

Sheet Ảnh 'Tiến về Sài Gòn'

Tiến về Sài Gòn sheet(bản nhạc) Tiến về Sài Gòn sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận