- - -
thế bấm
1. Thế gian khổ [B7] nhất là không có [Em] tiền
Tiền là mạch [E7] máu dính liền ruột [Am] non
Dù cho sông cạn đá mòn, thề [Em] xưa ghi tạc vẫn [B7] còn
Không tiền ai người đưa [D] đón [B7]

2. Nhớ đôi mình lúc tình yêu bắt [Em] đầu
Dù nghèo nhưng [E7] vẫn sớm chiều bên [Am] nhau
Tiền đôi khi lừa dối mình tìm [Em] đâu ra một chữ [B7] tình
Hạnh [D] phúc phải đâu vì [Em] tiền

ĐK: Thương cho những [C] người không [B7] tiền
[Em] Cuộc đời tăm [C] tối ngày tháng buồn [B7] trôi
Người trên đỉnh [Am] núi kẻ dưới vực [Bm] sâu
Một lần gặp [C] nhau, ai quay lưng che mặt
Đành ôm đắng [Am] cay xót xa từ [B7] đây

3. Kẻ thương thì ít người khinh rất [Em] nhiều
Đời là đen [E7] trắng sớm chiều đổi [Am] thay
Tiền đi đôi cùng chữ bạc và [Em] nhân gian bạc bởi [B7] tiền
Tiền [D] sai khiến [Em] người!
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận