- - -
thế bấm
[C] Lên xe tiễn em đi chưa bao giờ buồn [F] thế
Trời [Dm] mùa đông Pa- [C] ris suốt [Am] đời làm chia [G7] ly
[C] Tiễn em về xứ [Am] mẹ anh [F] nói bằng tiếng [C] hôn
Không [G7] còn gì lâu [Dm] hơn một [G7] trăm ngày xa [C] cách
[Am] Tuyết rơi mỏng manh [F] buồn ga Lyon đèn [Em] vàng
Cầm [Am] tay em muốn [Em] khóc nói [G7] chi cũng muộn [C] màng

[C] Lên xe tiễn em đi chưa bao giờ buồn [F] thế
Trời [Dm] mùa đông Pa- [C] ris suốt [Am] đời làm chia [G7] ly
Hôn [C] nhau phút này chia [F] tay tức [Em] thì
Em [C] ơi khóc đi [Dm] em, khóc đi [Em] em, khóc đi [F] em
Sao [Dm] rơi rớt [F] rụng vai [Am] em ướt [Em] mềm
Em [C] ơi khóc đi [Dm] em, khóc đi [G7] em, khóc đi [C] em

[C] Lên xe tiễn em đi chưa bao giờ buồn [F] thế
Trời [Dm] mùa đông Pa- [C] ris suốt [Am] đời thèm trăng [G7] soi
[C] Hỡi em người xóm [Am] học sương [F] thấm hè phố [C] đêm
Trên [G7] con đường anh [Dm] đi lệ [G7] em buồn vương [C] vấn
[Am] Tuyết rơi phủ con [F] tầu trong toa em lạnh [Em] đầy
Làm [Am] sao em không [Em] rét cho [G7] ấm mộng đêm [C] nay?

[C] Nơi em có trăng soi anh một mình thương [F] nhớ
Trời [Dm] mùa đông Pa- [C] ris suốt [Am] đời thèm trăng [G7] soi
Lên [C] xe tiễn em [F] đi chưa bao giờ buồn [Bb] thế
Trời [G7] mùa đông Paris suốt đời làm chia [C] ly

Sheet PDF 'Tiễn em'

2267.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận