- - -
thế bấm
1. Áo tím bây chừ còn buồn không [C] em?
Chuyện ngày [Dm] xưa anh ra [G] thăm Huế một [C] lần
Chiều thơm sông [Am] Hương, tà áo em tím [F] buồn
Đôi mắt đen [Dm] huyền cho chiều về nghiêng [G7] nghiêng.

2. Duyên dáng em cười làm chiều lặng [C] câm
Nào ai [Dm] hay anh đã [G] nhớ thương [C] thầm
Thành nội đêm [Am] sâu bông sứ thơm bên [F] thềm
Áo tím yêu [Dm] kiều để lòng [G7] anh thương Huế thêm [C] nhiều.

ĐK: Em [F] ơi [C] Ngự Viên ngát [Dm] hương sen chiều [C] nao [Am]
Trường Tiền áo [Dm] bay qua mấy nhip [Em] sầu [C]
Chừ răng nhớ Huế xót thương tình [Dm] nhau [G7]
Em [F] ơi [C] ngày hai đứa [Dm] ta vui cùng [C] nhau [Am]
Ngự Bình buớm [Dm] bay không hết chiều [Em] nào [C]
[Dm] Ngày mưa Văn [G7] Lâu cho Huế buồn [C] hiu.

3. Anh vẫn thương thầm tà áo năm [C] xưa
Dòng đời chia [Dm] hai ai [G] mô biết mà [C] ngờ
Chiều nay trong [Am] tôi, răng vẫn nhớ thương [F] hoài
Tà áo tím xa [Dm] xăm nên chi [G7] anh thương Huế thương [C] thầm.

Sheet Ảnh 'Thương thầm tà áo tím'

Thương thầm tà áo tím sheet(bản nhạc) Thương thầm tà áo tím sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận