- - -
thế bấm
1. Sư [Em] phụ ơi, sư phụ ơi người có [Am] nghe
tiếng con đang [B7] gọi trong [Em] nghẹn lời
Sư [Em] phụ ơi, sư phụ ơi
Người có [D] nghe trong tim con [G] thơ
Từng phút [D] giây dâng bao yêu [G] thương
Luôn [Em] khát khao được [B7] bên bóng [Em] thầy

2. Sư phụ [Em] ơi đã biết bao [C] lần
Dòng đời [D] trôi con trong lênh đênh
Đêm về [Em] đêm bên tiếng kinh [C] cầu
Cùng mơ [D] ước theo hương trầm [G] bay
Thầy [C] ơi con đang nơi đây, nhưng lòng [B7] con luôn về thầy
Ngày đêm không nguôi thương [Am] nhớ cha từ biết bao [Em] đời

ĐK: Cha [G] hỡi
Con khát [Em] khao bao yêu [D] thương
Con khát khao bao lời [G] thầy
Và con khát khao con được theo [D] bước
Cha dắt con đi giữa [Em] vô thường

Con khát khao trong tâm [D] ý
Con khát khao theo chân [G] thầy
Để đi mãi trên con đường chân [D] lý
Mang êm [Am] ấm đắp xây cho cuộc [Em] đời
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận