- - -
thế bấm
1. Thắp nén hương [Am] thơm con nghiêng mình tưởng niệm phụ thân
Người đã cho [Dm] con tấm hình [Em] hài lớn khôn vẹn toàn [A7]
Cả cuộc đời [Dm] con luôn kính yêu, người cha đã [G] thương con rất nhiều
[Em] Nuôi nấng vỗ [G] về dắt [Am] dìu dẫn bước con [Em] đi

2. Nay cha qua [Am] đời con đau buồn sống đời mồ côi
Nghĩa nặng ơn [Dm] sâu công sinh [Em] thành lớn như biển trời [A7]
Biết rằng giờ [Dm] đây cha đã xa, người cha kính [G] yêu ơi cha già
[Em] Trong suốt cuộc [G] đời cha yêu vẫn [Em] còn sống trong lòng [Am] con

ĐK: Đêm đêm thắp nén hương [D] lòng cung kinh tưởng [Em] niệm cầu cho [Am] già
Tiêu [D] diêu nơi cõi vĩnh [E7] hằng về nơi đất [Am] Phật thoát vòng trầm [E7] luân
Thương [Am] cha thương nhớ rất [D] nhiều ăn chay niệm [Em] Phật cầu siêu cúng [Am] dường
Cha [D] đi theo bước Di [E7] Đà về miền an [Am] lạc niết bàn nhập [E7] thân

3. Thắp nén hương [Am] lòng tiếng kinh cầu vang vọng mười phương
Tịnh độ cho [Dm] cha thoát luân [Em] hồi thoát khoát ta bà [A7]
Tấm lòng thành [Dm] tâm xin chứng ghi, cầu xin Thánh [G] ân luôn độ trì
[Em] Soi ánh đạo [G] vàng đưa cha đi [Em] về cõi Phật an [Am] nhàn
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận