- - -
thế bấm
1. Thương chú [Gm] tiểu ngồi gốc cây [F] đa
Thương chú [Gm] tiểu tuổi mới tròn mười ba
Đầu [Dm] xưng ba vá, trông lắm thiệt thà
Áo nâu thon thả chơi la [F] cà đâu mặc áo cà [Bb] sa

2. Thương chú [Gm] tiểu cùng với con [F] trâu
Thương chú [Gm] tiểu lặn lội cánh đồng sâu
Đầu [Dm] trần chân đất quản chi nhọc nhằn
Mặc cho mưa nắng chăn trâu nhà gặm cỏ đồng [Gm] xa

ĐK: Chú tiểu [C] thương ơi chú tiểu [Gm] thương
Rãnh quét lá [F] đa trưa buồn nằm [Dm] ngủ
Chiều về lo bát nước sư phụ chú dùng cơm
Chú tiểu thiệt [Gm] thà linh tinh bên chùa lá
Chú tiểu thương [Dm] lắm như trăng rằm mười [Gm] lăm

3. Thương chú [Gm] tiểu sớm chiều sáng mõ [F] kinh
Thương chú [Gm] tiểu cả ngày dọn khay
Buồn [F] lê la chú hát hát [Dm] A Di Đà
Nam Mô Di Đà Phật, A Di Đà, A Di [Gm] Đà
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận