- - -
thế bấm
1. Chị tôi vẫn [A] đứng bên sông, chờ anh trở [Em] về
Lặng nghe câu [A] hát ru con, ầu ơi héo [Em] hon
Anh hẹn ngày [C] xưa, khi anh trở [G] về
Mâm quả trầu [A] cau, áo dâu đón [Em] chờ
Nhưng giờ nơi [D] đâu, chỉ [Bm] thấy tiếng ru chị [Em] tôi.

Ầu [A] ơ, nuôi con một [Em] mình
Ầu [A] ơ, trách thân mình [Em] ên.

2. Chị tôi vẫn [A] hát bên sông, bài ca thuở [Em] nào
Lời ca ai [A] oán, nao nao lòng nghe xuyến [Em] xao
Anh giờ phương [C] xa, có hay biết [G] rằng
Mắt chị lệ [A] rơi, nước sông cũng [Em] mặn
Bao người đi [D] qua, xót [G] xa cho chị [Em] tôi.

Ầu [A] ơ, có con không [Em] chồng
Ầu [A] ơ, ầu [Em] ơ...[Bm] ơ..ớ...[Em] ơ.

ĐK:
Mùa nước [G] lớn...[Em], chị ra bến [A] sông
Kiếm con [Em] đò, chờ người ngày [Bm] xưa
Cuốn trôi hết [A] rồi, ân tình năm [Em] nào
Cuốn trôi hết [A] rồi, kỷ niệm ngày [Em]xưa
Chỉ con nơi [Bm] đây, câu hát năm [D] xưa
Chỉ con nơi [C] đây, tiếng khóc trong mưa
Khóc cho chị [Bm] tôi.

Giờ đã [G] hết...[Em], còn chi nữa [A] đâu
Dáng hao [Em] gầy, đôi dòng lệ [Bm] cay
Đến khi anh [A] về, chỉ còn nơi [Em] này
Đến khi anh [A] về, chỉ còn lại [Em] đây
Đôi dòng [Bm] thơ chị muốn gửi cho [D] anh
Áo sờn [C] vai chị đã vá cho anh
Chỉ còn lại [D] đây...[Bm] con chị mồ [Em] côi.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận