- - -
thế bấm
1. Thuở [G] ấy yêu nhau anh làm [D7] thơ
Thuở [Em] ấy yêu nhau em đợi [Am] chờ
Dòng nước Hương Giang trôi lặng [Em] lờ
Chưa biết chi giận [D7] hờn và chưa biết sầu mộng [Am] mơ

2. Thuở [G] ấy yêu nhau mình lặng [D7] yên
Chẳng [Em] nói yêu thương nhau một [Am] lời
Người đem thư tôi lên vành [Em] nón
Nâng niu như lời nguyền và mơ [D7] ước chút tình [G] duyên

ĐK: Rồi đường mây thênh [C] thang, chim núi Ngự bay [D7] đi
Rồi thuyền xuôi Hương [Bm] Giang, không nhớ bến quay [Am] về
Rồi mùa Xuân đi [C] qua ai dám đợi chờ [D7] ai
Và người nay đi [Bm] xa, từ giã bến sông [Am] dài

3. Để [G] đến hôm nay tôi ngồi [D7] đây
Lặng [Em] ngắm hoa xoan rơi rụng [Am] đầy
Người ơi! thơ ngây đã lỡ [Em] rồi
Tình xa rồi thì [D7] cho tôi chép lại vần thơ [G] xưa
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận